Oferta

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

(zwane także tłumaczeniami poświadczonymi lub uwierzytelnionymi)

Należą do nich tłumaczenia sporządzane przez tłumacza przysięgłego w formie papierowej.  Każdy dokument sygnowany jest odpowiednią pieczęcią wykonaną w Mennicy Państwowej oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego podlega regulacji ustawowej i zawiera 1125 znaków ze spacjami, co w praktyce oznacza, że 1 papierowa strona A4 może stanowić 2 a nawet 3 strony tłumaczeniowe (obliczeniowe).

Najczęściej tłumaczone dokumenty:

 • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zmiany imienia/nazwiska, wyciągi z rejestru aktów stanu cywilnego)
 • dokumenty sądowe oraz urzędowe (orzeczenia, pozwy, wyroki, testamenty)
 • dokumenty notarialne (Apostille, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, pełnomocnictwa, oświadczenia, poświadczone notarialnie upoważnienia)
 • dokumenty firmowe (umowy, raporty finansowe, faktury)
 • dokumenty tożsamości (paszporty, dowody osobiste, świadectwa kwalifikacji)
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwa szkolne, dyplomy, suplementy, indeksy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty)
 • dokumenty skarbowe i finansowe (ZUS, PIT, REGON, NIP, KRS)
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży, dowody zakupu, tytuły własności)
 • zaświadczenia medyczne

i wiele innych

Zapewniam pełną poufność dokumentów powierzonych mi przez klientów​

Tłumaczenia pisemne zwykłe

(niepoświadczone)

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1600 ze spacjami.

Ustne tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej tłumaczenia ustne przysięgłe stosowane są podczas ślubów, rozpraw sądowych, sporządzania dokumentów urzędowych,  podpisywania aktów notarialnych, prowadzenia negocjacji, zawierania i podpisywania umów itp.)

Tłumaczenia asystenckie

„Twój Mobilny Tłumacz – Asystent”

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza zajmującego się tłumaczeniami asystenckimi?
Zrealizowanie konkretnego zadania w określonym czasie i miejscu tj.:

 • dorywcze wsparcie klientów w obsłudze kontrahentów zagranicznych w ich siedzibie bądź we wskazanym przez nich miejscu (tj. biura budowy, urzędy, kancelarie itp.) przez określoną liczbę godzin bądź dni.
 • wykonywanie krótkotrwałych prac tłumaczeniowych i asystenckich w szczególnych przypadkach takich jak: przyjazd delegacji i obsługa gości zagranicznych, rezerwacja biletów i hoteli, odbieranie gości z miejsca przyjazdu, oprowadzanie po obiektach, fabrykach czy budowach, organizowanie czasu wolnego np. zwiedzanie miasta itp.
 • usługi asystenckie w biurach firm i instytucjach na zastępstwo, w przypadku tymczasowej nieobecności osoby posługującej się językiem obcym w firmie.

Szczegółowe warunki zleceń ustalane są indywidualnie!

Zadzwoń +48 504 708 649 lub prześlij dokument na marta@tlumaczlublin.com 

Czy wiesz, że...

90% klientów odwiedzających moją stronę zleca tłumaczenie praktycznie od razu. A co z pozostałym 10%? Ta część zleca tłumaczenie w ciągu kolejnych 5 minut bo właśnie tyle zajmuje im przeczytanie mojej oferty.

Zapraszam do współpracy!

pieczatka_B
Zamknij